Unit 1: Phân biệt 3 thì: Tương lai đơn, Tương lai gần, Hiện tại tiếp diễn

Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ giúp bạn Phân biệt 3 thì: Tương lai đơn, Tương lai gần, Hiện tại tiếp diễn dễ nhầm lẫn trong lúc luyện thi TOEIC, Học TOEIC.

Ôn tập lại kiến thức các thì trong tiếng Anh

1) Thì tương lai đơn:

- Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước

Ví dụ:
A - My bag is so heavy! 
B – No worry! I will carry it for you.

- Diễn đạt ý kiến cá nhân

Ví dụ:
I think he will come here tomorrow.

2) Thì tương lai gần:

- Chỉ một hành động đã có ý định làm. 

- Chỉ một dự đoán dựa trên “evidence” ở hiện tại


Ví dụ:
Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ?
Look at those grey clouds!
It is going to rain soon  

3) Thì hiện tại tiếp diễn:

- Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định 

Ví dụ:
We are having a party next sunday. Would you like to come?

Nói tóm lại, xét về chức năng diễn đạt tương lai chúng ta có thể sắp xếp theo thứ tự từ mạnh (strong) đến yếu (weak) như sau:

Hiện tại tiếp diễn > Tương lai gần> Tương lai đơn

Hy vọng các bạn đã nắm được cách phân biệt 3 thì này.

4) Luyện tập
Các em cùng luyện tập UNIT 1 tại đây nhé: Bài luyện tập

>>> ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC NGAY HÔM NAY!

 
Post a Comment
Comment
Xem tất cả
18:32:02