Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách The Complete guide to TOEIC Test

Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách The Complete guide to TOEIC Test được trình bày một cách rõ ràng, cụ thể theo format thi toeic mới. Giúp học sinh từng bước luyện tập để làm sao đạt điểm cao nhất trong lúc luyện thi TOEIC.

Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách The Complete guide to TOEIC Test

Tài liệu luyện thi TOEIC phù hợp với những ai đã có vốn tiếng anh nhất định và mong muốn nâng cao thêm trình độ Intermediate của mình, đồng thời rèn luyện các kỹ năng để chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC.

Các bạn có thể tìm download sách trên website hoặc mua sách tại các hiệu sách nhé!
Post a Comment
Xem tất cả
01:45:03